OSP Rachcin fot Marcin Jaworski Tygodnik Lipnowski.jpg

Jednogłośnie przegłosowanym absolutorium zwieńczone było Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Rachcin za 2017 rok dnia 5 stycznia 2018. Szczególnym Gościem naszego zgromadzenia był Komendant Powiatowy PSP w Lipnie st. bryg. mgr inż. Ireneusz Poturalski. Obecni byli przedstawiciele samorządu gminnego i zarządu oddziału gminnego Związku OSP oraz Przewodnicząca Koła Kobiet Rachcin Wioletta Chojnacka i Pani Agnieszka Makowska, Dyrektor Punktu Przedszkolnego w Rachcinie. Za wyśmienity poczęstunek dziękujemy naszemu Kołu Kobiet Paniom - W. Chojnackiej, Annie Wojtczak, Irenie Kalinowskiej, Hannie Kletkiewicz, Marioli Lipińskiej, Agnieszce Krazińskiej, Marii Krzemienieckiej. Fot. Marcin Jaworski, Tygodnik Lipnowski.

 

 

 

logotypy POKL kolorowe.jpg

INFORMACJA - ZAPYTANIE OFERTOWE 

08 kwietnia 2014 r. W związku z realizacją projektu "Więcej potrafię-łatwiej żyję" nr WND.POKL.06.01.01-04-103/13 informuję, że poszukujemy Ośrodka Szkolenia Kierowców do przeprowadzenia kursów prawa jazdy kat. C dla 28 osób i prawa jazdy kat. C E dla 36 osób. 

Oferta Ośrodka powinna zawierać następujące informacje: o placu manewrowym, pojazdach do nauki jazdy, kadra instruktorska, opis programu szkolenia na kat. C i kat. C E (w tym liczba godzin części teoretycznej i praktycznej). 

Ponadto prosimy o podanie kalkulacji cenowej:

- dla kursu prawa jazdy kat. C wraz ze wszelkimi badaniami podana w przeliczeniu na jednego uczestnika w PLN i podana w wartości łącznej dla 28 osób w PLN,

- dla kursu prawa jazdy kat. C E wraz ze wszelkimi badaniami w przeliczeniu na jednego uczestnika w PLN (36 osób) i podana również w wartości łącznej dla 36 osób w PLN.

OSP skontaktuje się z wybranym oferentem. Wystawca oferty, która zostanie wybrana przez OSP Rachcin zostanie poproszony o dostarczenie zaświadczonych za zgodność z oryginałem następujących dokumentów: 

1) Zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Termin składania ofert upływa w dniu 28 kwietnia 2014 r. o godz. 12:00. Decyduje data wpływu do Biura Projektu, które znajduje się pod następującym adresem: Wiceprezes Karol Kostrzewski, Ochotnicza Straż Pożarna w Rachcinie, Rachcin 11a, 87 - 617 Bobrowniki. 

Informacji udziela Karol Kostrzewski, tel. 506 301 158, e-mail: koskar1@tlen.pl