PIKNIK RODZINNY Z UDZIAŁEM OSP RACHCIN

08.06.2017. OSP Rachcin współuczestniczyła w przygotowaniu pikniku rodzinnego organizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Rachcin, Szkołę Podstawową i Punkt Przedszkolny w Rachcinie. Przenosiliśmy krzesła i ławki, zapewniliśmy sprzęt nagłośnieniowy. W tym roku odbył się pokaz musztry w naszym wykonaniu. Mimo roboczego dnia w działania zaangażowali się Kamil Pażniewski, Jakub Pażniewski, Dominik Demczuk, Jakub Kraziński, Radosław Zakrzewski, Damian Zakrzewski, Karol Kostrzewski, Władysław Kraziński, Lech Krzemieniecki. 

Rachcin 2017.jpg

musztra.1.jpg

Rachcin Przedszkole Punkt Przedszkolny.JPG

NIEBEZPIECZNIE W LESIE

03.06.2017. Dziś przy drodze Rachcin-Stary Witoszyn wybuchł groźny pożar lasu na powierzchni ok. 50 m kw. Będąc jako pierwsi z OSP na miejscu zdarzenia ok. godz. 11.30 przy współpracy z leśniczym zatrzymaliśmy rozprzestrzenianie się ognia w stronę młodnika. Zajęcie młodnika oznaczać mogło groźbę utraty kontroli nad ogniem nawet przy dużych siłach. Po zakończeniu działań leśnictwo zleciło wszystkim KSRG z najbliższego promienia, wraz z wozem nadleśnictwa, gruntowne zalanie pogorzeliska. O godz. 12.51 nadaliśmy komunikat do PSK o powrocie do bazy meldując zakończenie działań.

OSP Rachcin 03_06_2017.jpg

 

DZIEŃ DZIECKA

Przedszkole Rachcin OSP.jpg

01.06.2017. Z okazji Dnia Dziecka ochotnicy z naszej jednostki odwiedzili zaprzyjażnione placówki oświatowe Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Rachcin - Szkołę i Przedszkole w Rachcinie. Milusińskim wręczyliśmy słodycze. Jeden z druhów przeczytał dzieciom bajkę. 


ZAKOŃCZENIE WIOSENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH

13.05.2017. Uzupełenieniami trawnika zakończone zostały wiosenne porządki wokół remizy OSP Rachcin. Prace wykonali druhowie jednostki.

Remiza OSP Rachcin 2017.jpg

OSP Rachcin 2017.jpg

NARODOWE ŚWIĘTO 3 MAJA I DZIEŃ STRAŻAKA

03.05.2017. Uczestnictwem we mszy św. sprawowanej przez ks. kan. Henryka Wysockiego w kościele parafialnym w Chełmicy Dużej rozpoczęliśmy udział w dorocznym Dniu Strażaka i obchodach Narodowego Święta 3 Maja. We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe wszystkich OSP z terenu Gminy Fabianki i Parafii Chełmica. W skład pocztu sztandarowego OSP Rachcin weszli Oskar Politowski, Karol Kostrzewski, Mateusz Durma. W godzinach popołudniowych poczet sztandarowy OSP Rachcin w składzie Jakub Pażniewski, Karol Kostrzewski, Kamil Pażniewski uczestniczył w gminno-prarafialnych obchodach Narodowego Święta w Bobrownikach zakończonych uczczeniem pamięci ofiar hitleryzmu w przededniu zakończenia II wojny światowej.

OSP Rachcin Bobrowniki 2017.jpg

Bobrowniki lipnowski 3 maja 2017.jpg

Bobrowniki 1939 r..jpg

WIELKANOC 2017

15-16.04.2017. Przy skromnym udziale OSP Rachcin odbyła się warta przy grobie Pańskim w kościele w Chełmicy. W warcie trwającej od godz. 16.00 do godz. 20.00 udział wzięli: Kamil Pażniewski, Michał Gutowski, Przemek Kraziński, Jakub Pażniewski, Karol Kostrzewski. Prezes OSP w umundurowaniu galowym tym razem wziął udział w porannej mszy wielkanocnej (w poprzednich latach uczestniczyliśmy w liturgii Wigilii Pasachalnej i procesji rezurekcyjnej).

OSP 2017.jpg

 

SPOTKANIE KOŁA KOBIET W REMIZIE OSP RACHCIN

10.03.2017. W remizie OSP Rachcin spotkały się panie zrzeszone w kołach kobiet na terenie Gminy. W spotkaniu stanowiącym panel obywatelski programu rewitalizacji udział wziął Wójt Gminy Bobrowniki, Przewodniczący Rady Gminy, Sekretarz Gminy, Sołtys wsi Rachcin, Radny, Prezes OSP Rachcin.

Remiza OSP Rachcin.2.jpg

 

CHOINKA W REMIZIE OSP RACHCIN

28.01.2017. Tradycyjnie udostępniona została Szkole i Przedszkolu sala OSP Rachcin na bal choinkowy. Dzięki druhom strażakom zapewnione zostało ogrzewanie obiektu oraz sprawna obsługa parkingu.

DRUH OSP NOWYM SOŁTYSEM

27.01.2017 Przy udziale 106 uprawnionych do głosowania mieszkańców nowym Sołtysem wsi Rachcin został Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w OSP Rachcin druh Lech Krzemieniecki. Zebranie zwołano na wniosek 100 mieszkańców. 

Zebranie wiejskie w Remizie OSP Rachcin.jpg

ROK 2016 PODSUMOWANY

13.01.2017. W OSP Rachcin odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Podsumowano rok 2016 wyświetlając prezentację multimedialną. Na zebraniu obecnych było 25 strażaków OSP Rachcin. Gośćmi zebrania byli: Dowódca JRG w KP PSP Lipno mł.bryg. Jerzy Fydrych, Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Poliwko, Sekretarz Gminy Tomasz Kryński, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Gradkiewicz, Prezes ZOG ZOSP RP w Bobrownikach Tadeusz Grzegorzewski, Komendant Gminny Dariusz Domagalski, Honorowy Komendant Gminny Dariusz Domagalski, Przedsiębiorca Jerzy Kmita.

 

logotypy POKL kolorowe.jpg

INFORMACJA - ZAPYTANIE OFERTOWE 

08 kwietnia 2014 r. W związku z realizacją projektu "Więcej potrafię-łatwiej żyję" nr WND.POKL.06.01.01-04-103/13 informuję, że poszukujemy Ośrodka Szkolenia Kierowców do przeprowadzenia kursów prawa jazdy kat. C dla 28 osób i prawa jazdy kat. C E dla 36 osób. 

Oferta Ośrodka powinna zawierać następujące informacje: o placu manewrowym, pojazdach do nauki jazdy, kadra instruktorska, opis programu szkolenia na kat. C i kat. C E (w tym liczba godzin części teoretycznej i praktycznej). 

Ponadto prosimy o podanie kalkulacji cenowej:

- dla kursu prawa jazdy kat. C wraz ze wszelkimi badaniami podana w przeliczeniu na jednego uczestnika w PLN i podana w wartości łącznej dla 28 osób w PLN,

- dla kursu prawa jazdy kat. C E wraz ze wszelkimi badaniami w przeliczeniu na jednego uczestnika w PLN (36 osób) i podana również w wartości łącznej dla 36 osób w PLN.

OSP skontaktuje się z wybranym oferentem. Wystawca oferty, która zostanie wybrana przez OSP Rachcin zostanie poproszony o dostarczenie zaświadczonych za zgodność z oryginałem następujących dokumentów: 

1) Zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Termin składania ofert upływa w dniu 28 kwietnia 2014 r. o godz. 12:00. Decyduje data wpływu do Biura Projektu, które znajduje się pod następującym adresem: Wiceprezes Karol Kostrzewski, Ochotnicza Straż Pożarna w Rachcinie, Rachcin 11a, 87 - 617 Bobrowniki. 

Informacji udziela Karol Kostrzewski, tel. 506 301 158, e-mail: koskar1@tlen.pl