10.06.2020 r. #GaszynChallenge w OSP Rachcin. Dziękujemy za nominację OSP Chełmica Mała! Aby obejrzeć film - kliknij zdjęcie poniżej.
GaszynChallenge OSP Rachcin.jpg

 

AKTUALNOŚCI Z NASZEJ DZIAŁALNOŚCI ZNAJDZIESZ TUTAJ

 

 

21.06.2018. Wichura. Dziś o godz. 17.56 jednostka OSP Rachcin została zadysponowana do usunięcia drzewa powalonego na szosę Włocławek - Bobrowniki w miejscowości Winduga (Działy). Siły i środki: GLM 16 OSP Rachcin. Po przywróceniu przejezdności arterii zastęp udał się do działań w Bobrownickim Polu i Bobrownikach, gdzie we współpracy z jednostką OSP Bobrowniki usuwano powalone drzewa/gałęzie na skwerku przy rynku. Fot. Kamil Pażniewski.

 

16.06.2018. Z inicjatywy kadry Pedagogicznej Punktu Przedszkolnego w Rachcinie, dzięki pośrednictwu druhów OSP Chełmica Mała, przygotowaliśmy piknikowy pokaz piany gaśniczej. Druhowie OSP Rachcin zorganizowali stanowisko wodne wraz z linią, które posłużyło naszym kolegom z OSP Szpetal Górny do podania piany gaśniczej. Pokaz był zwieńczeniem dorocznego pikniku przedszkola w Rachcinie. W imprezie uczestniczyło również działające przy remizie Koło Kobiet Rachcin promując zdrowe odżywianie poczęstunkiem w postaci owoców dla dzieci. Fot. Mateusz Durma

 

OSP Rachcin OSP Szpetal Gorny 16 czerwca 2018.jpg

11.06.2018. Zarząd i Członkowie OSP w Rachcinie dziękują druhowi Mariuszowi Barszczewskiemu za nieodpłatne i solidne wykonanie nowej gabloty. W jej wnętrzu znalazł godne miejsce sztandar naszej jednostki nadany 4 IX 1977 r. z okazji 50-lecia OSP w Rachcinie. Przekazania sztandaru dokonał Jerzy Orłowski - Prezes Zarządu Okręgu Woj. ZOSP Sztandar odebrał Naczelnik OSP Rachcin druh Jan Urbaczewski przekazując go chorążemu druhowi Józefowi Lipińskiemu wieloletniemu gospodarzowi OSP. Dziś sztandar zdobi główną ścianę sali widowiskowej w Remizie OSP Rachcin.

 

sztandar OSP Rachcin nadany w 1977 r.jpg

12.05.2018. Na zaproszenie władz powiatowych 12 maja delegacja OSP Rachcin wzięła udział w Powiatowym Dniu Strażaka w Lipnie. Fot. Powiat Lipnowski.

 

 

06.05.2018. Poczet sztandarowy OSP Rachcin uczestniczył w Parafialnym Dniu Strażaka w kościele parafialnym w Chełmicy Dużej.

 

 

OSP Rachcin Dzien Strazaka 2018.jpg

03.05.2018. Na zaproszenie władz gminnych 3 maja delegacja OSP Rachcin wzięła udział w Gminnym Dniu Strażaka w Bobrownikach. Otrzymaliśmy na wyposażenie hełm z latarką, radiotelefony, parę rękawic, "kominiarki" i inne drobne choć istotne elementy wyposażenia. 

Fot. OSP Rachcin, Tygodnik CLI.

OSP Rachcin 3 maja 2018 w Bobrownikach.jpg

23.04.2018. Płonął las w odległości ok. 1 km na wschód od Remizy OSP Rachcin. O god. 18.38 rozległ się alarm w naszej jednostce. W bezpośrednie działania zaangażowało się 7 druhów OSP Rachcin. Za stanowisko wodne posłużyła pobliska sadzawka. Brak zbiornika wodnego na naszym samochodzie zrekompensowała pompa szlamowa. Pod koniec działań dołączyli do nas koledzy z OSP Bobrowniki. Siły i środki: GLM z OSP Rachcin i GBA z OSP Bobrowniki. Zakończenie działań i powrót do bazy zameldowaliśmy o godz. 19.44. 
las pozar.jpg


21.03. 2018. Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny zawitaliśmy do Przedszkola w Rachcinie przekazując milusińskim balony napełnione helem. Już wiemy, że wiosną nie zabraknie spotkań integrujących lokalne środowisko organizowanych przy udziale OSP Rachcin oraz tutejszej placówki oświaty i wychowania. Szczegóły podane zostaną we właściwym czasie.

 

 

OSP Rachcin w Przedszkolu21 marca 2018.jpg

DZIEŃ KOBIET W REMIZIE OSP RACHCIN

 

 

OSP Rachcin Dzien Kobiet 2018.jpg

 

03.08.2018. Dziś delegacja OSP Rachcin z Sołtysem wzięła udział w Dniu Kobiet Koła w Rachcinie zorganizowanym w tut. remizie. Naszym Paniom wręczyliśmy skromne upominki. W krótkim powitaniu Prezes OSP Rachcin podziękował za udział w pracach oraz pomoc w organizacji wydarzeń integracyjnych w obiekcie składając Paniom życzenia zdrowia i pomyślności. Zwieńczeniem spotkania był występ Zespołu Ludowego "Kujawy" z Włocławka zorganizowany z inicjatywy Przewodniczącej naszego Koła, Wioletty Chojnackiej. 

 

 

TRADYCYJNA "CHOINKA" W REMIZIE OSP RACHCIN (2018 ROK)

 

Choinka Rachcin.jpg

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2017

OSP Rachcin fot Marcin Jaworski Tygodnik Lipnowski.jpg

Jednogłośnie przegłosowanym absolutorium zwieńczone było Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Rachcin za 2017 rok dnia 5 stycznia 2018. Szczególnym Gościem naszego zgromadzenia był Komendant Powiatowy PSP w Lipnie st. bryg. mgr inż. Ireneusz Poturalski. Obecni byli przedstawiciele samorządu gminnego i zarządu oddziału gminnego Związku OSP oraz Przewodnicząca Koła Kobiet Rachcin Wioletta Chojnacka i Pani Agnieszka Makowska, Dyrektor Punktu Przedszkolnego w Rachcinie. Za wyśmienity poczęstunek dziękujemy naszemu Kołu Kobiet Paniom - W. Chojnackiej, Annie Wojtczak, Irenie Kalinowskiej, Hannie Kletkiewicz, Marioli Lipińskiej, Agnieszce Krazińskiej, Marii Krzemienieckiej. Fot. Marcin Jaworski, Tygodnik Lipnowski.

 

Więcej zdjęć tutaj.

90-LECIE OSP RACHCIN
90 lecie OSP Rachcin 2017rok.jpg

 

 

logotypy POKL kolorowe.jpg

INFORMACJA - ZAPYTANIE OFERTOWE 

08 kwietnia 2014 r. W związku z realizacją projektu "Więcej potrafię-łatwiej żyję" nr WND.POKL.06.01.01-04-103/13 informuję, że poszukujemy Ośrodka Szkolenia Kierowców do przeprowadzenia kursów prawa jazdy kat. C dla 28 osób i prawa jazdy kat. C E dla 36 osób. 

Oferta Ośrodka powinna zawierać następujące informacje: o placu manewrowym, pojazdach do nauki jazdy, kadra instruktorska, opis programu szkolenia na kat. C i kat. C E (w tym liczba godzin części teoretycznej i praktycznej). 

Ponadto prosimy o podanie kalkulacji cenowej:

- dla kursu prawa jazdy kat. C wraz ze wszelkimi badaniami podana w przeliczeniu na jednego uczestnika w PLN i podana w wartości łącznej dla 28 osób w PLN,

- dla kursu prawa jazdy kat. C E wraz ze wszelkimi badaniami w przeliczeniu na jednego uczestnika w PLN (36 osób) i podana również w wartości łącznej dla 36 osób w PLN.

OSP skontaktuje się z wybranym oferentem. Wystawca oferty, która zostanie wybrana przez OSP Rachcin zostanie poproszony o dostarczenie zaświadczonych za zgodność z oryginałem następujących dokumentów: 

1) Zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Termin składania ofert upływa w dniu 28 kwietnia 2014 r. o godz. 12:00. Decyduje data wpływu do Biura Projektu, które znajduje się pod następującym adresem: Wiceprezes Karol Kostrzewski, Ochotnicza Straż Pożarna w Rachcinie, Rachcin 11a, 87 - 617 Bobrowniki. 

Informacji udziela Karol Kostrzewski, tel. 506 301 158, e-mail: koskar1@tlen.pl